начало

Данни за СПИН по света

Днес СПИН е водещата причина за смъртните случаи в света на хора в активна възраст. Справянето с проблема ХИВ е най-спешното глобално здравно предизвикателство. Първият регистриран случай на синдром на придобитата имунна недостатъчност е през 1981 год., а от тогава до днес общият брой на хората, живеещи с ХИВ по света, е 33.2 млн. В тази цифра се включват 2.5 млн. души, които са се заразили с ХИВ през 2007 год. 2.1 млн. души са починали от СПИН през същата година.

През 2007 год. бе променена методологията за оценяване на мащабите на разпространение на ХИВ/СПИН, което доведе до изменения на данните за броя на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в световен мащаб.

Данните сочат, че броят им през 2007 год. е 33.2 милиона, което е с 16% по-малко в сравнение със статистиките, оповестени през 2006 год. Основна причина за това намаление е промяната на методологията за оценка на разпространението на ХИВ в Индия, което е довело до корекции в оценките, направени в страната в предишни години. Сериозно преразглеждане на данните е имало и в други райони като Суб-Сахарна Африка например, като най-големи са измененията в статистиката по отношение на страни като Ангола, Зимбабве, Индия, Кения, Мозамбик и Нигерия.

Пандемията от ХИВ остава най-сериозния проблем за здравеопазването в областта на инфекциозните заболявания. Според доклада да Програмата на ООН за ХИВ/СПИН и Световната здравна организация за разпространението на ХИВ в световен мащаб през 2007 год. всеки ден повече от 6800 души се инфектират с вируса и повече от 5700 човека умират от СПИН като основна причина за това е не добрия достъп до услуги по превенция и лечение. Въпреки това се забелязват няколко положителни аспекта, а именно намаляване на разпространението на заболяването в някои региони, намаляване броя на смъртните случай благодарение на по-добрия достъп до терапия и глобалната тенденция за ежегодно намаляване на броя на новоинфектираните.

Изучаването на глобалните и регионални тенденции дава основание да се предположи, че пандемията на този етап се развива по два модела – основна епидемията, развиваща се сред населението на страните на Суб-Сахарна Африка и епидемия, развиваща в останалите региони от света и концентрирана основно в групите с рисково поведение, а именно мъжете, практикуващи секс с мъже, интравенозните наркомани и проституиращите.

Суб-Сахарна Африка продължава да е най-сериозно засегнатия регион от света и там СПИН продължава да бъде водеща причина за смъртността. Общият брой на смъртните случаи през 2007 год. е 2.1 милиона като 76% от това число са смъртните случаи в Суб-Сахарна Африка.

Статистиките показват, че през 2007 год. 15.4 милиона са жените, живеещи с вируса на СПИН. От женски пол са 61% от хората, живеещи с вируса в Суб-Сахарна Африка, а в района на Карибския басейн този процент е 43. Броят на жените, живеещи с ХИВ в Латинска Америка, Азия и Източна Европа постепенно расте, тъй като те биват инфектирани от своите партньори, които от своя страна са се инфектирали при употребата на наркотици или рискови сексуални контакти с проституиращи. Данните сочат, че в Източна Европа и Централна Азия 26% от живеещите с ХИВ в зряла възраст са жени, а в Азия – 29%.

В света през 2007 год. са живели 1.5 милиона деца, инфектирани с вируса на СПИН. Броят на новоинфектираните деца е намалял от 460 000 през 2001 год. до 420 000 през 2007 год. През изминалата година 330 000 деца са починали в резултат на СПИН като почти 90% от тази цифра са деца от Суб-Сахарна Африка.


Източник: Програма на ООН за борба срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS); Доклад за разпространението на СПИН епидемията, декември 2006 г. (AIDS epidemic update December 2006)

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести