начало

КАБИНЕТИ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН В СТРАНАТА (КАБКИС)

КАБКИС към Столичната Регионална здравна инспекция (РЗИ)
гр. София, ул. «Враня» № 20
тел. 02/ 833 40 99

КАБКИС към Сдружение „Здраве без граници”
гр. София, ул. „Самуил” № 111
тел. 02/ 952 33 99

КАБКИС към РЗИ-Пловдив
ул. "Перущица" No 1
тел. 032/ 64 34 36

КАБКИС към РЗИ-Бургас
ул. "Александровска" No 120
тел. 056/ 807 102

КАБКИС към РЗИ-Варна
ул. "Брегалница" No 3, eт. 5, стая 501
д(о токсико-физиологичната лаборатория)
тел. 052/ 66 52 71

КАБКИС към РЗИ-Плевен
ул. "Княз Александър Батенберг I" No 7,
ет.3, каб. 307
тел: 064/ 80 60 67

КАБКИС към РЗИ-Благоевград
ул. "Братя Миладинови" No 2,ет. 1
тел. 073/ 88 76 90

КАБКИС към РЗИ-Велико Търново
ул. "Никола Габровски" No 23
ет. 5, стая 504
тел. 062/ 61 43 30

КАБКИС към РЗИ-Стара Загора
ул. "Стефан Караджа" No 10, ет. 1
тел. 042/ 60 41 51

КАБКИС към РЗИ-Русе
бул. "Скобелев" 40А
тел. 082/ 82 89 64

КАБКИС към РЗИ-Добрич
ул."Кирил и Методий" No 57, стая 115
тел. 058/ 60 46 13

КАБКИС към РЗИ-Видин
ул."Цар Симеон Велики" No 76, ет. 1
тел 094/ 60 04 55

КАБКИС към РЗИ-Враца
ул. "Черни Дрин" No 2, ет. 2, стая 201
тел. 092/ 62 27 07

КАБКИС към РЗИ-Хасково
Пл. „Общински” No 2, ет. 1
тел. 038/603 237

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести